SMS Marketing for Free
Giải pháp gửi SMS hàng loạt thông qua điện thoại Android

Giới thiệu

BizSMS là một công cụ giúp gửi tin nhắn SMS từ điện thoại Android của bạn. Đáp ứng mục đích tự động hóa và cá nhân hóa tin nhắn.

Tính năng

  • Gửi tin nhắn hàng loạt - Cho phép bạn gửi tin nhắn lẻ hay gửi hàng loạt đến khách hàng.
  • Gửi bằng Excel - Gửi tin nhắn từ Excel đã soạn trước, cho phép bạn gửi hàng loạt một cách tự do, chính xác nhất.
  • Hẹn giờ gửi - Cho phép thiết lập thời gian gửi tùy chọn trong tương lai, giúp bạn chủ động và nhận được thiện cảm từ khách hàng!
  • Nhận tin nhắn SMS - Nhận tin nhắn khách hàng phản hồi, giúp xây dựng kênh liên lạc 2 chiều thay vì 1 chiều như giải pháp SMS truyền thống.
  • Tự động trả lời SMS - thiết lập tin nhắn trả lời tự động khi khách hàng phản hồi.
  • Mẫu tin nhắn - Bạn có thể tạo sẵn mẫu tin nhắn, từ đó giúp việc gửi tin nhắn đến khách hàng chủ động, nhanh chóng, tiện lợi.
  • Quản lý danh bạ - Nhập danh sách khách hàng từ file Excel và quản lý trực tiếp trên nền tảng BizChain SMS.

Gói dịch vụ

🔰Starter
🔰🔰 Professional
🔰🔰🔰 Enterprise
1,000 tin nhắn gửi đi/ngày
3,000 tin nhắn gửi đi/ngày
10,000 tin nhắn gửi đi/ngày
500 tin nhắn nhận/ngày
1,500 tin nhắn nhận/ngày
7,000 tin nhắn nhận/ngày
500 liên hệ
500 liên hệ
10,000 liên hệ
1 Thiết bị
30 Thiết bị
50 Thiết bị
5 API Key
10 API Key
25 API Key
5 Webhooks
5 Webhooks
15 Webhooks
Last modified 8mo ago