Email Verifier API
API key của dịch vụ Email Verifier được cung cấp bởi rebranding.today. Nếu chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký cho mình một tài khoản nhé!
Hãy sử dụng một dịch vụ kiểm tra email (email verifier) như của Rebranding.today để đảm bảo reputation của bạn cao nhất.

Đăng ký sử dụng

Email Verifier API sử dụng API Key của Rebranding.today. Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần có 2 tài khoản
 1. 1.
  Tài khoản tại Rebranding.today, dịch vụ Rút gọn liên kết chuyên nghiệp + Sử dụng Email Verifier API.
 2. 2.
  Tài khoản tại BizMail, ứng dụng email marketing chuyên nghiệp.

Sử dụng dịch vụ của Rebranding.today

 1. 1.
  Đăng nhập tài khoản Rebranding.today (nếu chưa có thì đăng ký tại đây)
 2. 2.
  Truy cập vào mục Tools & Integrations bên trái và chọn mục Developer API 2.0., lấy API key để sử dụng trong ứng dụng BizMail.

Cài đặt Email Verification Server cho BizMail

 1. 1.
  Đăng nhập tài khoản BizMail (nếu chưa có thì đăng ký tại đây)
 2. 2.
  Vào mục Sending » Email verification servers và tiến hành thêm API của Rebranding.today
Last modified 8mo ago