Email Marketing for Free
Ứng dụng triển khai chiến dịch email marketing miễn phí

Giới thiệu BizMail

BizMail là nền tảng Email marketing Miễn phí dành cho tất cả mọi người. BizMail có đầy đủ mọi tính năng của một nền tảng email marketing chuyên nghiệp gồm:
 • Báo cáo chi tiết: ghi nhận mọi hành vi của người nhận email (xem email, nhấp vào liên kết nào...)
 • Tự động hóa: thiết lập chiến dịch gửi email tự động, chăm sóc khách hàng theo kịch bản dựng sẵn.
 • Soạn thảo email chuyên nghiệp (kéo, thả...)
 • Quản lý chuyên nghiệp cho Danh sách email, máy chủ gửi email, lọc email chết
BizMail là nền tảng email marketing miễn phí. Bạn tự do đăng ký tài khoản và sử dụng. Chúng tôi không yêu cầu bạn khai báo bất cứ thông tin gì về hoạt động kinh doanh của bạn.

Tổng quan hệ thống

Có tổng cộng 5 modules không thể tách rời gồm:
 • Campaigns - chiến dịch, thực hiện một chiến dịch marketing
 • Automations - tự động hóa chiến dịch marketing
 • Lists - danh sách email
 • Templates - thiết kế email
 • Sending - thiết lập các thông số để gửi email đi

Trình tự thực hiện (cơ bản)

Bạn cần thiết lập các thông tin ở 3 module được đánh dấu (1) (2) và (3), trước khi có thể triển khai một chiến dịch email marketing với module Campaigns hoặc Automations.
Điều tối kị nhất trong email marketing là email không tồn tại. Vì vậy, khi thực hiện email marketing bạn cần đảm bảo danh sách email phải chuẩn/chính xác. BizMail cung cấp bạn cơ chế kiểm tra email qua tính năng Sending » Email verification servers

Lưu ý

Emai marketing dễ mà không dễ. Nhưng một khi bạn đã nắm được các nguyên tắc của nó. Bạn sẽ thấy đây là một công cụ vô cùng tiện lợi, hiệu quả.
 • Dễ là đối với một người không hiểu thì họ chỉ thấy "chỉ là gửi email thôi mà, có gì ghê gớm".
 • Không dễ là bạn cần phải hiểu cơ chế hoạt động của việc gửi email và các nguyên tắc, luật lệ, luật pháp liên quan đến việc gửi email.
 • Dễ là bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và nắm được tất cả những kiến thức cần thiết. Sau khi nắm được kiến thức, nguyên tắc, luật lệ... thì bạn sẽ cảm thấy email marketing thật hấp dẫn.
BizMail là nền tảng giúp bạn thực hiện email marketing. BizMail không phải là nơi đào tạo về hoạt động email marketing.
Last modified 9mo ago